Puldeco pre Ďodika!

Zober Ďoďovi puldeci! Na inšpiraciu do tvorby. ;) kľudne i do druhej nohy i do trecej... kedz še zabavaš na Ďoďovich srandoch a chceš ho dajak choľem symbolicky podporic, ta maš možnosc. Ver temu, že ho pocešiš a nakopneš do tvorby.
Ďoďov účet:  SK06 5600 0000 0062 7556 3002
 

2,50 €